Dlaczego tak ważne Agility w Sports?

Posted on

Dlaczego tak ważne Agility w Sports?

Agility jest zdolność do poruszania siÄ™ i zmienić kierunek i pozycja ciaÅ‚a szybko i efektywnie, podczas gdy pod kontrolÄ…. Wymaga to szybki refleks, koordynacjÄ™, równowagÄ™, szybkość i prawidÅ‚owÄ… reakcjÄ™ na zmieniajÄ…cÄ… siÄ™ sytuacjÄ™.

Aby być zwinny, organizm reaguje na to, co dzieje siÄ™ wokóÅ‚ ciebie, biorÄ…c w tym informacji i przeÅ‚ożenie go do pozycjonowania ciaÅ‚a, która bÄ™dzie utrzymać równowagÄ™ i kontrolÄ™. Osoby przeprowadzajÄ…ce siÄ™ do najlepszej pozycji do podjÄ™cia nastÄ™pnej akcji, takich jak Å‚apania piÅ‚ki lub podejmowania walki. JesteÅ› w ruchu w taki sposób, że organizm i sprzÄ™t sportowy sÄ… w dobrym stanie skutecznie przyjąć nastÄ™pnÄ… akcjÄ™.

Agility jako komponent Key Sportu i aktywności fizycznej

Agility jest jednym z kluczowych elementów sprawnoÅ›ci i jest cenne w wielu sportów i aktywnoÅ›ci fizycznej. PomyÅ›l o sportach, w których trzeba użyć zwinność. W sportach zespoÅ‚owych, takich jak piÅ‚ka nożna, koszykówka, hokej, siatkówkÄ™ i rugby trzeba szybko reagować na ruchy innych graczy i piÅ‚ki.

W tenis, piÅ‚ka rÄ™czna, squash, tenis stoÅ‚owy i podobnych sportów indywidualnych, trzeba szybko reagować na stanowisko piÅ‚ki. W surfingu, jazdy na nartach i snowboardzie musisz być zwinny reagować na zmieniajÄ…ce siÄ™ warunki na powierzchni wody i Å›niegu.

Testy Agility

Biegnie transportowych sÄ… czÄ™sto wykonywane jako test zwinnoÅ›ci oraz wiertÅ‚a do budowania sportowej zwinnoÅ›ci. 2 Znaczniki sÄ… ustawione i wychodzÄ… z jednego markera do innego, zrobić szybki obrót i sprint po plecach. US Military Academy wykorzystuje próbny transfer. The National Football League używa run 5-10-5 transfer jako test zwinnoÅ›ci i wiertÅ‚a.

Illinois Agility test nie jest czÄ™sto wykorzystywane przez szkoÅ‚y i organów Å›cigania jako sprawdzian zrÄ™cznoÅ›ci. Korzysta z systemem kursu i obejmuje nie tylko biegać, ale również transfer tkania miÄ™dzy czterech stożków. Ponieważ jest on używany przez wiele lat, istniejÄ… normy i system klasyfikacji, które mogÄ… być stosowane.

Kombajnów ocena SPARQ doÅ›wiadczalnym dla szybkoÅ›ci, siÅ‚y, zwinnoÅ›ci, szybkoÅ›ci reakcji i. To jest sport specyficzny, a także test dla ogólnej sprawnoÅ›ci fizycznej. Ogólne testy oceniajÄ…ce obejmujÄ… transport agility 5-10-5 mierzyć zwinnoÅ›ci. Dla konkretnego sportu agility, używajÄ… wiertarki pas agility do koszykówki, autobus krzyż pick-up dla hokeja, a grot wiertÅ‚o do piÅ‚ki nożnej. Ocena SPARQ jest używany przez wiele firm szkoleniowych i sportowych certyfikowanych trenerów Sparq.

Agility WiertÅ‚a dla sportowców

Różnorodność ćwiczeÅ„ agility może być stosowany w różnych dyscyplinach sportu rozwijać szybkość i koordynacjÄ™.

  • Boczna plyometric skocznie: skoki wykonane z boku
  • Tuck skoki: Skoki prosto z przysiadu pozycji, pozostajÄ…c schowany na szczycie skoczni przed przedÅ‚użeniem nogi na ziemi.
  • biegnie transportowych: Sprinterzy z markerem Marker czÄ™ste zmiany kierunku
  • Przód-tyÅ‚ sprinty: Sprint naprzód do stożka, nastÄ™pnie biec wstecz do poczÄ…tku.
  • Drabina prÄ™dkość Agility WiertÅ‚a: SÄ… użyć kawaÅ‚ek sprzÄ™tu, który wyglÄ…da jak drabiny, wiertarki i można zrobić z systemem naprzód z wysokimi kolana poprawić szybkość nożny dla sportów terenowych, czy dziaÅ‚a na boki w celu poprawy sprawnoÅ›ci dla sportu sÄ…dowych.
  • Dot WiertÅ‚a: SÄ… użycie wzorzec w ksztaÅ‚cie litery X, aby przejść od kropki do kropki z obu nóg jednoczeÅ›nie. Jest on stosowany w dziedzinie sportu i rakietowych, a także narciarstwo i koszykówkÄ™.

 

Gravatar Image
Zahra Thunzira is a Jakarta-based nutritionist and gym instructor. She’s also an adventure travel, fitness, and health writer for several blogs and websites. She earned her Master degree in Public Health from University of Indonesia.